Flaggemelding

12. Oct 2021 | 1 min read

Obligasjon 2 AS har 5. oktober 2021 kjøpt 85 000 aksjer i Gentian Diagnostics ASA til gjennomsnittlig pris NOK 75. Gruppen av selskaper Norda ASA, Obligasjon 2 AS, Victoria India Fund AS, Kvantia AS, Finyield AS, Caaby AS og RWD AS går med dette opp til en eierandel på 12,2% i Gentian Diagnostics ASA. Gruppen av selskaper Norda ASA, Obligasjon 2 AS, Victoria India Fund AS, Kvantia AS, Finyield AS, Caaby AS og RWD AS eier etter transaksjonen 1 877 721 aksjer og stemmeretter og over 10% av Gentian Diagnostics ASA.

You may also read


Oct 21, 2021 - Kristin Hart

Third quarter 2021 report

Moss, 21 October 2021: Gentian Diagnostics ASA, a fast-growing developer and manufacturer of diagnostic..

Oct 12, 2021 - Kristin Hart

Flaggemelding

Obligasjon 2 AS har 5. oktober 2021 kjøpt 85 000 aksjer i Gentian Diagnostics ASA til gjennomsnittlig pris..