Flaggemelding Gentian Diagnostics AS.

15. Jun 2018 | 1 min read

Viser til melding fra selskapet 15.6.2018

Fond forvaltet av Storebrand eier 748 134 aksjer i selskapet tilsvarende 5,35 % av den registrerte aksjekapitalen. Etter at den rettede emisjonen på 1 399 628 aksjer er registrert vil eierandelen bli redusert til 4, 86 % av den registrerte aksjekapitalen.

MeldingsID: 453784
UtstederID: GENT-ME
Marked: Merkur Market
Kategori: FLAGGING
Informasjonspliktige opplysninger: Ja

You may also read