Meldepliktig handel - Gentian Diagnostics AS

17. Aug 2018 | 1 min read

Holta Life Sciences AS, et selskap 100 % eid av Holta Invest AS, har 17.08.2018 solgt 13 800 aksjer i Gentian Diagnostics AS til kurs NOK 65 til Holta Horisont AS, et selskap eid 88 % av Holta Invest AS og 12 % av ansatte i Holta Invest AS.

Etter transaksjonen eier Holta Life Sciences AS 2 014 702 aksjer i Gentian Diagnostics AS, tilsvarende 13,09 % av utestående aksjer, og Holta Horisont AS eier 13 800 aksjer i Gentian Diagnostics AS, tilsvarende 0,09 % av utestående aksjer.

Espen Tidemann Jørgensen, styremedlem i Gentian Diagnostics AS, og porteføljeforvalter i Holta Invest AS, Holta Life Sciences AS og Holta Horisont AS, eier 1,17 % av aksjene i Holta Horisont AS og direkte 0,11 % av aksjene i Gentian Diagnostics AS.

 

MeldingsID: 457506

UtstederID: GENT-ME

Marked: Merkur Market

Kategori: MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE

Informasjonspliktige opplysninger: Ja

You may also read